Nærsenter Utvikling AS ble stiftet sommeren 2012 og har som forretningsområde å utvikle, forvalte og drifte nærsentre. Selskapet har som hovedmål, i første omgang, å være representert i Oslo, Trondheim og Bergen. Dette for å skape en mest mulig rasjonell drift av sentrene. Videre har vi som mål å øke porteføljen fra 4 til 10 nærsentre i løpet av 2016. I tillegg til kjøp av nye sentre ønsker vi å videreutvikle eksisterende og nye eiendommer til å bli nærsentre som befester sin posisjon i sitt nærmiljø.

Selskapets hovedaksjonær er familieeide Wahl Eiendom AS, en solid aktør i eiendomsmarkedet. Med sitt tidligere eierskap i Kjøpesenter Holding AS har Wahl Eiendom mer enn 18 års erfaring med nærsentre.

I dag eier selskapet Stokke Senter, Migosenteret, Saupstad Senter og Veitvet Senter.

Nærsenter Utvikling har i dag 4 ansatte som sitter i Oscars gate 53 i Oslo