Nærsenter

Utvikling

Nærsenter Utvikling har som strategi å utvikle, forvalte og drifte nærsentre i Oslo, Bergen og Trondheim.